جهت ثبت یا انتقال، دامنه خود را در کار پایین به همراه پسوند بنویسید:

لطفا کد نمایش داده شده را وارد نمایید

  • امکان ثبت آنی دامنه
  • مدیریت DNS
  • دریافت EPPCode
  • قفل دامنه توسط کاربر
  مدت زمان ثبت دامنه ( تومان ) تمدید دامنه ( تومان ) انتقال دامنه ( تومان )
.ir 1 سال 4,500 تومان
4,500 تومان
4,500 تومان
.com 1 سال 119,000 تومان
119,000 تومان
119,000 تومان
.net 1 سال 138,300 تومان
138,300 تومان
138,300 تومان
.org 1 سال 147,900 تومان
147,900 تومان
147,900 تومان
.info 1 سال 130,400 تومان
130,400 تومان
130,400 تومان
.in 1 سال 128,200 تومان
111,500 تومان
128,200 تومان
.co 1 سال 349,200 تومان
349,200 تومان
349,200 تومان
.pro 1 سال 174,600 تومان
174,600 تومان
174,600 تومان
.xyz 1 سال 139,100 تومان
139,100 تومان
139,100 تومان
.biz 1 سال 147,900 تومان
147,900 تومان
147,900 تومان
.me 1 سال 195,300 تومان
195,300 تومان
195,300 تومان
.us 1 سال 112,900 تومان
112,900 تومان
112,900 تومان
.site 1 سال 340,900 تومان
340,900 تومان
340,900 تومان
.name 1 سال 115,600 تومان
115,600 تومان
115,600 تومان
.de 1 سال 61,500 تومان
61,500 تومان
61,500 تومان
.asia 1 سال 175,000 تومان
175,000 تومان
175,000 تومان
.ac 1 سال 830,600 تومان
830,600 تومان
830,600 تومان
.ag 1 سال 1,312,700 تومان
1,312,700 تومان
1,312,700 تومان
.at 1 سال 146,400 تومان
146,400 تومان
146,400 تومان
.eu 1 سال 78,100 تومان
78,100 تومان
78,100 تومان
.nl 1 سال 78,100 تومان
78,100 تومان
78,100 تومان
.ws 1 سال 331,600 تومان
331,600 تومان
331,600 تومان
.shop 1 سال 361,300 تومان
361,300 تومان
361,300 تومان
.app 1 سال 199,500 تومان
199,500 تومان
199,500 تومان
.se 1 سال 204,000 تومان
204,000 تومان
204,000 تومان
.pw 1 سال 105,000 تومان
105,000 تومان
105,000 تومان
.uk 1 سال 95,400 تومان
95,400 تومان
95,400 تومان
.tel 1 سال 156,600 تومان
156,600 تومان
156,600 تومان
.tv 1 سال 437,600 تومان
437,600 تومان
437,600 تومان
.agency 1 سال 218,300 تومان
218,300 تومان
218,300 تومان
  1. حداقل طول هر دامین باید ٣ حرف باشد. دامنه‌های یک حرفی و دو حرفی قابل ثبت نیستند.
  2. کاراکترهای مجازی که می‌تواند در نام دامنه استفاده شود عبارتند از حروف a تا z، ارقام 0 تا 9 و خط تيره ( - ).
  3. نام دامنه نمی‌تواند با خط تيره ( - ) شروع شود يا خاتمه يابد.
  4. ثبت برخی اسامی واحدهای اداری کشور منحصراً در اختیار واحدهای ذیربط است. نام کشور (به هر صورت)، نام استان‌ها، فرمانداری، شهرستان‌ها و شهرها از این جمله‌اند.
  5. امکان ثبت دامنه فارسی مانند (.comعلی) فقط در پسوند های .com و .net امکان پذیر است.
  6. ارسال فاکتور رسمی در صورت نیاز شما بلامانع است.